Chào bạn!

Future English sẽ giúp bạn học tiếng Anh qua Video, Podcast dễ dàng và hiệu quả.

GooglePlay         App Store

Video

Xem video với phụ đề. Nghe để chọn từ

 • Từ vựng

  Học được nhiều từ vựng mới theo từng video.

 • Phát âm

  Học cách phát âm như người bản địa.

 • Ngữ pháp

  Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh.

screen
screensdst
screen_09
screen_07
screen_08
screen_06
 • Nghe hiểu

  Cải thiện khả năng nghe hiểu tiếng anh

 • Đọc hiểu

  Cải thiện khả năng đọc hiểu tiếng anh

 • Nói hiểu

  Cải thiện khả năng nói hiểu tiếng anh

Podcast

 • Từ vựng

  Học được nhiều từ vựng mới theo từng video.

 • Phát âm

  Với Future English bạn có thể học phát âm như người bản địa.

 • Ngữ pháp

  Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh.

screensdst
screensdst
screen_09
screen_07
screen_08
screen_06
 • Nghe hiểu

  Cải thiện khả năng nghe hiểu tiếng anh

 • Đọc hiểu

  Với Future English bạn có thể cải thiện khả năng đọc hiểu tiếng anh

 • Nói hiểu

  Cải thiện khả năng nói hiểu tiếng anh